making North Cyprus better...

MNCB

Thanks for visiting!

About Making North Cyprus Better(MNCB)


Our main Objective: MNCB movement are a small group of people who love North Cyprus and are attempting to help make it more prosperous by attracting more private individuals to invest. We want to attract more people to invest in property and lifestyle in a way that enables the incoming wealth to be spread widely across the

North Cyprus Community.

Our main efforts are geared to influencing the "powers that be" to amend property & residency policies, laws & processes to encourage a wide spectrum of investment in North Cyprus. We cooperate with any Group who share this approach.

MNCB supports specific groups who have become victims due to the vagaries of the existing laws and processes. We work with group leaders and their lawyers by helping to develop holistic strategies. A group strategy normally includes Legal, Business, Media, and Government influence aspects.

MNCB members work entirely voluntarily they are retired senior members of Business, Banking and the Judiciary. MNCB counsel is available to organisations or groups searching for genuine & reasonable resolution of injustice.


Kuzey Kıbrıs’ı Geliştirme Hareketi (KKG), şimdilik mülkiyet sorunları olmamakla birlikte KKTC’de ev sahiplerinin uğradığı adaletsizlik, bunun ekonomiye verdiği zarar ve birbirini takip eden KKTC hükümetlerinin bu konuda bir şeyler yapmaya yönelik acil etkin eyleme geçmekten yoksun olması karşısında sarsılan küçük bir grup insan tarafından oluşturulan yeni bir Avrupalı-İngiliz-Kıbrıslı hareketidir.

Kurucu komite; Başkan Rahmi Ozsan, Başkan yardımcısı Attila Berberoğlu, Ortak Sekreter Gültac Ozsan, Ortak Sekreter Malcolm Mitcheson ve Hukuk Danışmanı Boysan Boyra’dan oluşmaktadır.

Kurucu komite, KKTC mülkiyet ve anlaşma sürecinin herkes için daha şeffaf ve adil olabilmesi için gerekli değişiklikleri ileriye götürecek seçkin avukatlardan oluşan bir özel görev grubu oluşturmuştur.

Kampanyamızı KKTC Başbakanı İrsen Küçük’e hitaben kaleme aldığımız ve aşağıdaki önerilerimizi içeren açık bir mektupla başlattık:Malcolm Mitcheson - [email protected]

Gultac Ozsan - [email protected]