making North Cyprus better...

MNCB

Şimdi, hükümetin aşağıdakilerin sağlanması için meseleleri düzeltmek üzere harekete geçmesi zorunludur:

1)         KKTC’deki tüm evler üzerindeki ipotek haciz işlemleri yeni yasalar çıkana ya da var olan yasalar ve prosedürler, detayları bu 8 maddelik öneride verildiği şekilde takviye edilene kadar durdurulmalıdır.

2)         KKTC’de hukukun üstünlüğü hüküm sürmekte ve dolaylı herhangi bir hırsızlığa izin vermemektedir. KKTC yasalarını inkâr etme veya Mahkemeleri yanlış yönlendirmenin cezası ağır olmalıdır. Açıkça belirtmek gerekirse, KKTC Hükümeti anlaşmaların nihai garantörüdür ve şartlarını yerine getirme zorunluluğundadır.

3)         İstenmeyen yabancılar ve hukukçuların bilgisine getirilmiş olan tahsis edilmiş araziler istisna tutulmak üzere, “satın alma izninin” süratli bir süreç olmalı ve anlaşmalar, sürecin bir parçası olarak kayıt altına alınmalı.

4)         Ev alıcılarının iyi niyetle imzaladıkları anlaşmalar bağlayıcı olmalı ve mahkemeler tarafından kesinlikle itibar görmelidir.

5)         Hükümet Merkez Bankasına, tüm bankalara KKTC İpotek yasası 11/78’in bir alacaklı tarafından görmezden gelinemeyeceğini ve mahkemeler tarafından buna zorunlu kılınacaklarını bildirmesi talimatını vermelidir. Bu nedenle şüpheden arî olmak amacıyla her alacaklının teminat verilmiş her arazideki her evi araştırıp bildirmeli ve ayrıca ev satın alanlara ait olan herhangi bir anlaşma, alacaklıyı da bağlamalıdır.

6)         Evler sahiplerinin elinden bilgileri haricinde veya hileli oyunlarla alınamaz. Bir arazi sahibi ya da alacaklı arazisine bir inşaat yapılmasına ya da arazisindeki bir evin satılmasına izin verirken satış anlaşmasını görmezden gelip ev satın alanların ellerindeki evleri gasp edemez; yukarıdaki 5’inci maddede olduğu gibi herhangi bir alacaklı aynı anlaşmalara bağlı olmalıdır.

7)         Koçanlar, evi satın alanlar, anlaşmadaki kendi yükümlülüklerini yerine getirir getirmez evleri satın alanlara, herhangi bir alacaklı, arazi sahibi, inkişafçı ya da hukukçuya başka ödeme yapılmadan devredilmelidir. 

8)         Hükümet KKTC koçanlarının güvenli tapular olduğunu ve Türkiye’nin de nihai garantör olduğunu onaylamalı.