making North Cyprus better...

MNCB

Aynen İfa ve Gizli Masraflar Konusunda Mücadele


L to R - Malcolm Mitcheson, Prime Minister Ozkan Yorgancioglu, Taner Erginel, Mustafa Toros, Erdil Nami.

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu Cuma günü Making North Cyprus Better (MNCB)


Delegasyonu ile görüştü ve gizli ipotekleri yasaklayacak ve Mülkiyeti konu eden

anlaşmalarda alıcıları koruyacak öneriler konusunda çalışacağını söyledi

Öncü İşadamı Mustafa Toros’un da içerisinde bulunduğu Delegasyon’da MNCB (Making North Cyprus Better) üyeleri: Eski Yüksek Mahkeme Başkanı Taner Erginel, Ticaret Odası Eski Başkanı Erdil Nami ve MNCB Ortak Sekreteri Malcolm Mitcheson vardı.

Delegasyon, Başbakan’a hem yurtdışından KKTC’ye gelip ev satın alan hem de Kuzey Kıbrıs vatandaşı olup ev satın alanlara karşı yapılan ciddi haksızlıkları dile getirdi ve bu haksızlıkların halen daha sürdüğünü belirtti. Bu sorunlar çözülene kadar Avrupa’nın Kuzeyinden gelip burada ev almak isteyen insanlar için Emlak Sektörü üzerindeki karamsar hava halen daha var olmaya devam ediyor. Bu sorunun KKTC ekonomisi ve iş olanakları üzerindeki ciddi ve olumsuz etkisi devam etmektedir. Bu tarihi sıkıntılar çözüme kavuşmadığı sürece yurtdışındaki yatırımcıların KKTC Emlak Sektörü’ne yatırımları konusunda devamlı surette güvensizlik hissedecekleri Sayın Yorgancıoğlu’na belirtildi. Başbakan, KKTC’deki ekonomik gelişmenin sağlanması için yurtdışındaki emlak alım sektörüne güven aşılamanın önemi konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

Delegasyon, KKTC’de yaşanan mevcut adaletsizliklerin bazı Bankalar, Müteahhitler ve Arazi Sahiplerinin şu an yürürlükte olan ve ev satın alan kişilere zarar verilmesine olanak sağlayan yasaları ve emlakla ilgili olan usulleri suistimal etmelerinden kaynaklandığını örneklerle Sayın Yorgancıoğlu’nun dikkatine sundu.

MNCB’nin iddiası, bazı Müteahhitlerin, Arazi Sahiplerinin ve Bankaların mevcut yasalardaki eksikleri ve mevcut yasaların yanlış yorumlanıyor olmasını kullanarak ev satın alan kişileri sömürdükleri yönündedir. Önerilen basit yasa değişikliklerinin hedefi, ev satın alan kişilerin haklarını netleştirip bu hakları iyi icraatlarla birleştirmektir.

Basit yasa değişikliklerini içeren bir rapor bu adaletsizliklerin nasıl gerçekleştiği konusunda detaylı bir açıklama yapan Taner Erginel tarafından Başbakan’a teslim edildi. Sayın Yorgancıoğlu, bu zaruri Hukuki değişiklikler konusunda çalışacaklarını, konuyu MNCB ile iletişim içinde yapacaklarını ve mümkün olan en kısa zamanda sonuçlandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Taner Erginel de tecrübeli bir hukuki kılavuzun yardımının gerekeceğini ve bu konuda çalışılırsa olumlu sonuçların ortaya çıkacağına olan inancını belirtti. İstenilen değişiklikler, bir arazi üzerine konulan ipoteğin, o arazi üzerindeki mülklerin anlaşmalı alıcılarının spesifik onayı olmadığı surette kanundışı sayılacağı yönündedir. Aynen İfa yasası da yapılan sözleşmelerin imtiyazlı olmasını ve halihazırda bir sözleşmede belirtilen bir arazinin ipotek olarak verilmesinin yasak olduğunu garantileyecek.

Tasarlanan yasal değişiklikler bu hususlardaki tutumu netleştirecektir. Yürürlüğe konduklarında bu basit değişiklikler binlerce ev satın alan kişinin mülklerini kaybetme tehditinden veya gizli kapaklı masraflardan kurtulmalarını sağlayacaktır. Sözü edilen değişiklikleri Sayın Erginel’in tavsiyeleri doğrultusunda hayata geçirince bu yapılan değişiklikler birçok Kıbrıslı ve yurtdışından gelip burada yaşayan kişi tarafından kutlanacak bir devrim niteliğinde olacak.

Sayın Yorgancıoğlu, KKTC’deki emlak sektörünün çekiciliğini yeniden kazandırmak hususunda da adım atmanın gerekli olduğunu ve yasal değişiklerle bunun sağlanması ile yeniden ülkemizin yurtdışından hedef olarak görüleceğine inandığını söyledi.

Daha fazla bilgi almak için aşağıda iletişim bilgileri verilen kişilerle temasa geçiniz

Malcolm Mitcheson, Ortak Sekreter MNCB [email protected]

Gültaç Özsan, Ortak Sekreter [email protected]